ODY Belgesi

ODY NEDİR ?

ODY uluslararası ve/veya ulusal yük/eşya ve yolcu taşıyan firmalarda istihdam edilmesi gereken orta düzey yöneticilerin (ODY) mesleki yeterlilik belgesidir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar.

ODY MESLEKİ  YETERLİLİK BELGELERİ

  1. ODY1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
  2. ODY2 Ulusal Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
  3. ODY3 Uluslararası Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
  4. ODY4 Ulusal Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ODY1 – ODY2
Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticilerine , Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenlere ,Öğrencilere  verilmektedir.

ODY3 – ODY4
Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri ,Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı ve lojistik sektöründe kariyer yapmak isteyenler , Öğrencilere verilmektedir.
***

ODY uluslararası ve/veya ulusal yük/eşya ve yolcu taşıyan firmalarda istihdam edilmesi gereken orta düzey yöneticilerin (ODY) mesleki yeterlilik belgesidir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar.

ODY Mesleki Yeterlilik Belgeleri

  1. ODY1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
  2. ODY2 Ulusal Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
  3. ODY3 Uluslararası Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
  4. ODY4 Ulusal Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ODY Eğitimden ve Sınavdan Muafiyet ( Sınavsız ODY Alma Şartları )

  1. Üniversitelerin/Yüksekokulların dört yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar
  2. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü, bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar

ÜDY1, ÜDY2, ÜDY3, ÜDY4 türü mesleki yeterlilik belgesinin eğitime ve sınava girmeden alımı için:
* Kişinin 25.02.2006 tarihine kadar bir firmada imzaya yetkili olarak görev almış olması ve bunu usulüne uygun olarak belgeleyebilmesi gerekir.